Netikino kasutustingimused

Käesolevad tingimused on kehtivad alates 01.11.2020.

Käesolevate kasutustingimuste (edaspidi Tingimused) eesmärk on kindlaks määrata tingimused, mille alusel Netikino teeb veebilehel www.netikino.ee tellitava videoteenuse (inglise keeles „video-on-demand“, edaspidi teenus) vahendusel teile kättesaadavaks audiovisuaalsed teosed (nagu nt filmid, filmide treilerid jms, edaspidi Tingimustes nimetatud filmid). Tellitav videoteenus võimaldab teil veebiplatvormi www.netikino.ee (edaspidi Netikino) vahendusel isiklikel ja mitteärilistel eesmärkidel vaadata teile voogedastatavaid filme.

Netikino veebilehte külastades ja Netikino poolt pakutavaid teenuseid kasutades nõustute te käesolevate Tingimustega. Küsimuste korral pöörduge Netikino poole e-posti teel, saates teate aadressile legal@netikino.ee.

Tingimuste sisukord

1. Teenusepakkuja
2. Üldist
3. Kes võib kasutada Netikino teenuseid
4. Süsteeminõuded – mida on teil vaja Netikino teenuste kasutamiseks
5. Kuidas saate Netikino teenuseid tellida
6. Pakutavad filmid, hinnad ja tasumine
7. Tellimuse täitmine ja teenuste kasutamine
8. Taganemisõiguse puudumine
9. Intellektuaalse omandi õigused
10. Küpsiste kasutamine ja isikuandmete kaitse
11. Vastutus
12. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

1. Teenusepakkuja

Netikino opereerib Energiasäästu Invest OÜ (registrikood 11991353; asukoht Sõpruse pst 151, 13417 Tallinn, Eesti), kes on ühtlasi ka teenusepakkujaks. Üldistes küsimustes pöörduge Netikino poole e-posti teel, saates teate aadressile legal@netikino.ee.

Filmide voogedastamise lahendust pakutakse videojagamise keskkonna Vimeo vahendusel: Vimeo inc.

2. Üldist

Netikino opereerib terves maailmas. Netikino võib siiski piirata filmide levitamist mis tahes riigis või piirkonnas, kus kehtivad rangemad nõuded selle suhtes, millist sisu loetakse solvavaks, ebaseaduslikuks ja/või õigusi rikkuvaks, ja kus sellise sisu levitamine rikuks vastava riigi või piirkonna õigus- või kultuurilisi norme, samuti piirkondades ja riikides, kus videojagamise keskkond Vimeo on blokeeritud. Eeltoodud juhul piiratakse filmide kättesaadavust geosihtimise, IP-blokeerimise ja/või muude sarnaste blokeerimissüsteemide abil. Netikino võib filmide levitamist piirata ka juhtudel, kui filmiga seotud õiguste omaja on piiranud filmi levitamise vastavasse piirkonda, välja arvatud juhul, kui selliste blokeerimissüsteemide kasutamine ei ole lubatud.

Teenused on teile kättesaadavad, kui olete käesolevad Tingimused läbi lugenud ja nendega nõustunud. Eeltoodu tähendab muuhulgas, et Netikinost teenuseid tellides te nõustute käesolevate Tingimustega. Juhul, kui te ei järgi Tingimusi, ei või te teenuseid tellida ja/või Netikino võib teie poolt teenuste kasutamist piirata või selle täielikult keelata.

Netikino võib Tingimusi igal ajal muuta või täiendada ning teie vastutate selle eest, et olete enne igat tellimust lugenud veebilehel olevaid Tingimusi ning tutvunud Tingimuste uusima versiooniga. Käesolevad Tingimused kehtivad ainult siis, kui need on kättesaadavad veebilehel www.netikino.ee.

3. Kes võib kasutada Netikino teenuseid

Te võite kasutada Netikino teenuseid siis:
(a) kui te olete täisealine (see sõltub teie elukohast) füüsiline isik;
(b) kui te olete vähemalt 13-aastane, kuid siiski alaealine (see sõltub teie elukohast), siis võite teenuseid kasutada oma vanema või eestkostja loal ning arvestades seda, et mõnele filmile võib olla kehtestatud teie vanusest kõrgem vanusepiirang.

Tingimustega nõustudes kinnitate, et teil on õigus Netikino teenuseid kasutada.

Netikino selgitab, et isegi kui te olete Netikino teenuste kasutamiseks piisavalt vana ja/või kui teil on oma vanema või eestkostja luba, võib osa Netikino pakutavast sisust olla teile sobimatu, sest võib sisaldada alastust, vandumist, vulgaarset või muud alaealistele sobimatut sisu. Kui olete alaealine, siis ärge vaadake sellist sisu. Kui filmile on kehtestatud vanusepiirang, siis on see välja toodud filmi kirjelduse juures. Kui olete alaealine, siis ärge vaadake teie vanusele sobimatuid filme.

Oluline vanematele ja eestkostjatele: Andes lapsele loa Netikino teenuste kasutamiseks nõustute te Tingimustega lapse nimel ning te vastutate lapse poolt Netikino teenuste kasutamise järelevalve eest.

4. Süsteeminõuded – mida on teil vaja Netikino teenuste kasutamiseks

Kontrollige süsteemi- ja ühenduse nõudeid enne Netikinost mis tahes teenuste ostmist. Netikino ei vastuta selle eest, kui te ei saa Netikino teenuseid kasutada seetõttu, et teie internetiühendus või kasutatav seade ei vasta minimaalsetele süsteeminõuetele.

Netikino teenuste kasutamiseks on vaja vähemalt 2 Mbit/s allalaadimiskiirusega internetiühendust ning teie süsteemid peavad vastama järgmistele minimaalsetele tehnilistele nõuetele:

  • operatsioonisüsteem: Windows 7 või ios 10, kui kasutate arvutit; Android 6.0 või ios 10, kui kasutate tahvelarvutit või nutitelefoni; või viidatud operatsioonisüsteemide hilisemaid versioonid;
  • veebilehitseja (soovitatav): Google Chrome 35, Firefox 28, Safari 6, Internet Explorer 10. Samuti tagatakse ühilduvus nende veebilehitsejate hilisemate versioonidega.

Netikino võib igal ajal muuta teenuste kasutamiseks vajalikke tehnilisi nõudeid.

5. Kuidas saate Netikino teenuseid tellida

Teenuse tellimiseks tuleb läbida alljärgnevad etapid:
(a) filmi valimine;
(b) tutvumine käesolevate Tingimustega, Netikino privaatsustingimustega ja Netikino küpsiste tingimustega ning nende tingimustega nõustumise kinnitamine, millega mh ka kinnitate, et olete teie poolt valitud filmi vaatamiseks piisavalt vana, nõustute digitaalse sisu teile edastamisega ja olete teadlik, et digitaalne sisu on teile kättesaadav ja vaatamise aeg algab koheselt peale maksmist ning seejärel kaotate lepingust taganemise õiguse;
(c) makseviisi valimine ja tellimuse eest tasumine.

Netikino ja teie vaheline leping on sõlmitud alates makse nõuetekohasest teostamisest. Valitud film on teie jaoks Netikinos kättesaadav ja te saate seda vaadata 24 tunni jooksul pärast seda, kui olete tellimuse eest tasumise järgselt saanud oma seadme ekraanile tellimuse kinnituse.

Netikino ei säilita eraldi teiega sõlmitud lepingu teksti pärast lepingu sõlmimist, kuid teil on võimalik teie tellimuse kinnitus ja tellimise ajal kehtivad Tingimused alla laadida ning enda seadmesse salvestada.

6. Pakutavad filmid, hinnad ja tasumine

Pakutavate filmide nimekiri on leitav veebilehel www.netikino.ee, pealkirja Filmid alt. Filmide hinnad on märgitud iga filmi pealkirja juurde. Kõik hinnad on eurodes ja sisaldavad kõiki teile kohalduvaid makse.

Netikino võib filmide valikut ja nende hindu igal ajal ilma ette teatamata muuta. Teie tellimuse hind arvutatakse tellimuse hetkel kehtiva hinna alusel.

Esitatud tellimuse eest tasumine toimub internetipõhiselt, kasutades ühte alljärgnevatest makseviisidest:
(a) krediitkaart (Visa, MasterCard, Maestro);
(b) Eesti pangalink (Luminor, SEB, Swedbank, LHV Pank, Coop pank, LiisiID, Pocopay);
(c) PayPal.

Makse tehakse makseteenuse pakkuja turvalises keskkonnas väljaspool Netikino platvormi.

Krediitkaardimaksed ja Eesti pangalinkide kaudu teostavad maksed toimuvad EVERYPAY AS (http://every-pay.com) või PAYPAL (http://paypal.com)vahendusel.

Ostetud film on teile kättesaadav niipea, kui Netikino on saanud kinnituse , et makse on edukalt teostatud, ja te olete saanud oma seadme ekraanile makse kohta kinnituse.

7. Tellimuse täitmine ja teenuste kasutamine

Pärast tellimuse eest täies mahus tasumist ja teenusepakkuja poolt tellimuse töötlemist on teil võimalus vaadata tellitud filmi 24 tunni (või kui tellimuse tegemise käigus on kuvatud pikem voogedastuse periood, nt 48 või 72 tundi või muu ajavahemik, siis vastava pikema perioodi) jooksul arvates hetkest, kui olete saanud oma seadme ekraanile tellimuse kinnituse. Kui otsustate tellitud filmi selle suhtes kehtiva voogedastuse perioodi jooksul mitte vaadata, ei anna see teile õigust mis tahes nõuete (nagu nt tasu tagastamise, voogedastamise perioodi pikendamise jms nõuete) esitamiseks.

Ostetud film on Teile kättesaadav vastava filmi suhtes kehtiva ning tellimuse kinnituses kuvatud voogedastamise perioodi vältel, mille jooksul saate tellimuse tegemiseks kasutatud seadmega filmi piiramatu arvu kordi vaadata.

Netikino ei saa tagada, et voogedastus on kiire ja tõrgeteta, kuna see sõltub teie seadmest, asukohast, internetiühendusest ning Vimeo kasutamise võimalusest ja Vimeo poolt teenuste osutamisest. Netikino ei vastuta voogedastuse katkemise või muu piirangu eest, kui see on tingitud teist endist sõltuvatest asjaoludest, sh teie asukohast, internetiühendusest või teie poolt kasutatavast seadmest. Juhul, kui teie asukohas on Vimeo saadaval, Netikino teenuste kasutamise süsteeminõuded on täidetud ja te olete teenuse ostnud (ja seda saab tõendada), kuid voogedastust ei toimu, siis võtke viivitamatult (kindlasti vastava filmi suhtes kehtiva vaatamise perioodi jooksul) Netikinoga ühendust e-posti teel legal@netikino.ee, ning Netikino annab endast parima eduka voogedastuse võimaldamiseks. Juhul, kui on tõendatud, et katkestus või muu piirang oli tingitud Netikinost, siis teile tagastatakse selle filmi, mida te ei saanud vaadata, eest makstud tasu. Tagasimakse tehakse teile 14 päeva jooksul pärast seda, kui on tuvastatud, et voogedastuse katkestus või muu piirang oli tingitud Netikinost.

8. Taganemisõiguse puudumine

Kuigi tulenevalt võlaõigusseaduse § 56 lõikest 1 on tarbijal üldjuhul õigus sidevahendi abil sõlmitavast lepingust põhjust avaldamata taganeda 14 päeva jooksul, siis kuna Netikino poolt osutatavate teenuste esemeks on sellise digitaalse sisu (st filmi) edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, ja teie tellimus võetakse vastu ja täidetakse viivitamatult, siis ei ole teil tulenevalt võlaõigusseaduse § 53 lõike 4 punktist 7¹ pärast tellimuse eest makse teostamist õigust lepingust taganeda ega nõuda tagasimakset (v.a punktis 7 sätestatud juhul). See tähendab muuhulgas, et tellides Netikino teenuseid ja nõustudes käesolevate Tingimustega nõustute te üheselt ka taganemisõiguse puudumisega.

9. Intellektuaalse omandi õigused

Netikino teatab, et Netikino ja kolmandad isikud (filmidega seotud õiguste omajad) omavad intellektuaalse omandi õigusi veebilehe www.netikino.ee sisule. Kõik Netikinos avaldatud filmid ja muud materjalid (tekstid, pildid, graafika, fotod, muusika, animatsioon jne) ning nendega seotud kujundused, disainid jne, on kaitstud intellektuaalse omandi õigust käsitlevate riiklike ja rahvusvaheliste normidega.

Netikinos tellimuse esitamisel ja teenuse eest edukal tasumisel saate te ainult piiratud ja mitte-eksklusiivse loa (litsentsi) Netikino teenustele juurdepääsuks ning teenuste kasutamiseks teie isiklikel mitteärilistel eesmärkidel, st ainult ostetud filmi isiklikuks vaatamiseks. See litsents on antud teile isiklikult ja te ei tohi litsentsi kellelegi teisele üle ega edasi anda.

Isiklik kasutamine tähendab ja te nõustute, et te ei tohi filmi avalikult voogedastada, edastada ega esitada, filmi või selle mis tahes osa muuta, redigeerida, laenata, vahetada, reprodutseerida, kopeerida, dubleerida ega registreerida ega kasutada mis tahes muud õigust, mida ei ole teile Tingimustega selgesõnaliselt antud.

Teenuse eest maksmise vastu teile antav õigus Netikino teenuste kasutamiseks ei anna teile mis tahes õigusi ega nõudeid intellektuaalse omandi suhtes. Eelkõige ei tohi te ei osaliselt ega tervikuna kopeerida, paljundada, tõlkida, teha väljavõtteid, muuta ja/või luua elemente, mis sarnanevad olulisel määral teenuse kasvõi mõne osaga, ega kasutada mis tahes muud õigust, mida ei ole teile Tingimustega selgesõnaliselt antud. Selgesõnaliselt on keelatud Netikinos avaldatud mis tahes sisu või selle mis tahes osa (eelkõige kaubamärkide, ärinimede, piltide, heli, graafika) nii osaline kui tervikuna ja mis tahes eesmärgil või viisil reprodutseerimine, muutmine ja/või kasutamine ilma Netikino eelneva kirjaliku nõusolekuta.

10. Küpsiste kasutamine ja isikuandmete kaitse

Kõiki teie isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning kooskõlas Tingimuste osaks olevate privaatsustingimustega. Palun tutvuge Netikino privaatsustingimustega, millest saate teada alljärgnevat:

  1. Milliseid isikuandmeid Netikino töötleb
  2. Kust saab Netikino teie isikuandmeid
  3. Miks (ja mis eesmärgil) Netikino teie isikuandmeid töötleb
  4. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
  5. Lapsed Netikino kasutajatena
  6. Kellele Netikino avaldab teie isikuandmeid
  7. Teie isikuandmete säilitamine
  8. Teie õigused ja kuidas neid kasutada.

Netikino kasutab Netikino veebilehel (ja sellega seotud veebilehtedel) küpsiseid ja muid sarnaseid jälgimistehnoloogiaid. Palun tutvuge Tingimuste osaks olevate Netikino küpsiste tingimustega, et saada rohkem teavet selle kohta, mis on küpsised ja kuidas ja millist teavet Netikino küpsiste abil töötleb.

11. Vastutus

Netikino teenuseid pakutakse „nii-nagu-on“ („as is and as available“) põhimõttel. See tähendab, et Netikino ei anna mistahes kinnitusi:
(a) Netikino teenuste lubatavuse kohta teie asukohas;
(b) selle kohta, et Netikino teenused on katkematud ja ilma vigadeta;
(c) Netikino teenuste teie vajadustele ja ootustele vastavuse kohta;
(d) Netikino poolt mis tahes konkreetse filmi voogedastamise või mis tahes konkreetse lahenduse toetamise jätkamise kohta; ega
(e) väljaspool Netikino olevate veebilehtede ja ressursside kohta, isegi siis, kui need on Netikinoga seotud.

Netikino püüab, lähtuvalt oma parimatest teadmistest, hoida Netikino sisu ja teenused vabad viirustest, ussidest, troojalastest ja muust pahavarast.

Te kasutate Netikino teenuseid siiski omal riisikol ja te vastutate täielikult oma tegevuse eest Netikino teenuste kasutamisel. Muuhulgas vastutate täielikult oma panga- ja krediitkaardi andmete hoidmise eest. Netikino ei vastuta selle eest, kui kolmas isik ostab teenuseid, kasutades teie teadmata teie panga- või krediitkaardi andmeid.

Netikino võib igal ajal peatada teile teenuste osutamise või takistada teil teenuste kasutamist, kui te:
(a) ei järgi käesolevaid Tingimusi või rikute Netikino või kolmanda isiku õigusi;
(b) kuritarvitate teenuseid, nt kasutades “roboteid”, “ämblikke”, “kraapijaid”, “offlain lugejaid” või muud sarnast pahavara või võimalusi;
(c) kasutate Netikino teenuseid viisil, mis kahjustab Netikino head mainet või kahjustab Netikino ja tema äritegevust muul viisil.

Te vastutate seaduses sätestatud maksimaalses ulatuses Netikinole tekitatud mis tahes kahjude ja kulude (sh vajaliku õigusabi kulude) eest, mis on seotud teie ja Netikino vahelisest lepingulisest suhtest tulenevate kohustuste mis tahes rikkumisega ning te kohustute hoidma Netikino vabana mis tahes kolmandate isikute nõuetest.

Netikino vastutab üksnes oluliste lepinguliste kohustuste tahtliku või raskest hooletusest tingitud rikkumise eest. Netikino ei vastuta mingil juhul käesolevatest Tingimustest või Netikino teenuste kasutamisest tingitud kaudsete kahjude ja saamata jäänud tulu eest. Te teate ja nõustute, et Netikino ei vastuta, muuhulgas:
(a) mis tahes sisu eest;
(b) mis tahes kolmanda isikute käitumise, vahenduse ega andmete eest;
(c) mis tahes viiruse ega muude asjaolude eest, mis mõjutavad teie juurdepääsu Netikinole või Netikino kasutamist teie poolt; ega
(d) teie seadme Netikino veebilehe, teenuste või tarkvaraga kokkusobimatuse eest.

Tingimustes sätestatud Netikino vastutuse piirangud kehtivad seaduses sätestatud maksimaalses ulatuses.

Juhul, kui teil on Netikino teenuse osas pretensioon, siis esitage see Netikinole e-posti teel aadressile legal@netikino.ee esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 kuu jooksul pretensiooni aluseks olevast asjaolust teadasaamisest (v.a üksnes kui kohalduvast õigusest tuleneb kohustuslik pikem nõuete esitamise tähtaeg, millisel juhul võite vastava pretensiooni esitada vastava pikema tähtaja jooksul). Netikino vastab teie pretensioonile 15 päeva jooksul arvates selle saamisest.

12. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

Tingimustest ja teenuste kasutamisest tulenevatele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

Kõik Tingimuste täitmisest ja Netikino teenuste kasutamisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

Kui te olete tarbija, võite lisaks esitada vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks kaebuse Tarbijakaitseameti juures tegutsevale tarbijavaidluste komisjonile (www.komisjon.ee) ja kasutada Euroopa Liidu vaidluste veebipõhise lahendamise protseduuri (http://ec.europa.eu/odr). Kaebuse läbivaatamine tarbijakaebuste komisjonis on pooltele tasuta. Vaidlus lahendatakse Eesti Tarbijakaitseametis vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

See veebileht kasutab küpsiseid, et pakkuda Sulle teenuseid, personaliseerida veebilehe sisu ja analüüsida liiklust veebilehel.
Jätkates veebilehe kasutamist, nõustud küpsistega.
Loe Veel

NÕUSTUN